• +48 22 511 50 40
 • 7:30 - 19:30

Poradnie specjalistyczne

w Chmielna Express możesz umówić wizytę u lekarzy różnych specjalizacji

Poradnia chorób zakaźnych

dr n. med. Iwona Cielniak - specjalista chorób zakaźnych

Iwona Cielniak

Specjalista chorób zakaźnych. Ukończyła I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od wielu lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie i Poradni Profilaktyczno - Leczniczej dla pacjentów żyjących z HIV. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i European AIDS Clinical Society. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy. Działalność naukowa związana z współzakażeniem HIV, HCV i HBV.

DYŻURY:
poniedziałek, godz. 16.20 – 19:20
wtorek, godz. 16.20 – 19:20

dr hab. Ewa B. Siwak - specjalista chorób zakaźnych

Ewa Siwak

Absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, specjalistka chorób zakaźnych, wewnętrznych i epidemiologii. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku, koncentrując się głównie na chorobach odkleszczowych i odzwierzęcych, następnie w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku. Prowadziła również konsultacje, diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami jelitowymi w Poradni Chorób Jelit. Swoje zainteresowanie chorobami przewodu pokarmowego pogłębiała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie. Obecnie od kilku lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej zajmującej się pacjentami żyjącymi z HIV oraz profilaktyką zakażeń krwiopochodnych. Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń retrowirusowych oraz zapaleń wątroby. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, rozdziałów podręczników, komunikatów zjazdowych konferencji polskich i zagranicznych. Jest aktywnym członkiem organizacji i towarzystw naukowych: PTEiLChZ, PTH, PTN AIDS – Zarząd Główny, EACS, IAS. Główne zainteresowania: zakażenia retrowirusowe, choroby wątroby, infekcyjne i zapalne choroby jelit, choroby odkleszczowe, profilaktyka chorób zakaźnych/ szczepienia dorosłych.

 

DYŻURY:
czwartek, godz. 16.20 – 19:20

lek. Mariusz Sapuła - specjalista chorób zakaźnych

Mariusz Sapuła

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie jako lekarz rezydent 5. roku specjalizacji z chorób zakaźnych oraz w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako młodszy asystent. Świadczy porady z zakresu chorób zakaźnych, w tym m.in. profilaktyka przedekspozycyjna HIV (PrEP), profilaktyka poekspozycyjna HIV (PEP), leczenie kiły, leczenie chorób odkleszczowych, szczepienia profilaktyczne dorosłych.

DYŻURY:
środa, godz. 16.00 – 19:00

 

--> WAŻNY KOMUNIKAT: Nie wykonujemy szczepień przeciwko GRYPIE <--

Specjalista chorób zakaźnych zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką wszelkiego rodzaju chorób wywołanych zakażeniem organizmu drobnoustrojami, takimi jak: wirusy, bakterie oraz grzyby lub chorób będących wynikiem działania toksyn wydzielanych przez te drobnoustroje. Lekarz chorób zakaźnych zajmuje się także chorobami wywoływanymi przez pasożyty. Lekarz tej specjalizacji posiada zarówno wiedzę internistyczną, z zakresu neurologii, dermatologii, wenerologii jak i z dziedziny wakcynologii.

Lekarz chorób zakaźnych zajmuje się również prowadzeniem profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP) oraz poekspozycyjnej (PEP), infekcjami przenoszonymi drogą płciową (m.in. KIŁA, RZEŻĄCZKA, CHLAMYDIOZA) oraz interpretacją badań serologicznych i molekularnych w chorobach zakaźnych. 

Do lekarza tej specjalizacji powinny się zgłosić osoby z podejrzeniem chorób takich jak:

 

 • borelioza
 • mononukleoza
 • choroby wątroby
 • wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZWA / HAV)
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZWB / HBV)
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZWC / HCV)
 • zakażenia retrowirusowe
 • infekcyjne i zapalne choroby jelit

Specjalista chorób zakaźnych przeprowadza również kwalifikacyjne badanie do szczepień ochronnych, które można wykonać w Poradni Specjalistycznej Chmielna Express.

Objawy chorób zakaźnych zależą przede wszystkim od umiejscowienia zakażenia. Dlatego też do lekarza chorób zakaźnych mogą przyjść pacjenci z objawami:

 • zapalenia opon mózgowych
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia układu moczowego
 • zakażeń przenoszonych drogą płciową
 • chorób skóry
 • zakażeń układu pokarmowego
 • zapaleń wątroby
 • zapalenia mięśnia sercowego lub wsierdzia
 • obniżenia odporności

Najczęstsze objawy świadczące o zakażeniu i aktywnej infekcji organizmu to

 • przewlekająca się gorączka
 • nocne poty
 • żółtaczka
 • biegunka
 • kaszel
 • zawroty głowy
 • osłabienie aż do zasłabnięcia z utratą przytomności włącznie
 • ból w klatce piersiowej
 • różnego rodzaju wykwity skórne, w tym w okolicy moczowo-płciowej

Podstawą diagnostyki dla lekarza chorób zakaźnych jest diagnostyka mikrobiologiczna. Obejmuje ona badania immunologiczne, serologiczne i molekularne. Lekarz chorób zakaźnych potrafi także ocenić zmiany w badaniach obrazowych (RTG, TK, MRI) w przebiegu zakażeń układu oddechowego, pokarmowego, moczowego i nerwowego.

 

 

CENNIK

   
 KONSULTACJA SPEC. CHORÓB ZAKAŹNYCH   250 ZŁ  
 KWALIFIKACJA DO SZCZEPIENIA  130 ZŁ  
     
 MONONUKLEOZA    30 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HIV (Combo Ag/Ab)    50 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HAV (p/ciała całk.)    85 ZŁ  
BADANIE W KIERUNKU HAV (p/ciała IgM)    93 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HBV (anty-HBs)    44 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HBV (HBs antygen)    44 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HCV    44 ZŁ