• +48 22 511 50 40
 • 7:30 - 19:30

Poradnie specjalistyczne

w Chmielna Express możesz umówić wizytę u lekarzy różnych specjalizacji

Poradnia chorób zakaźnych

dr n. med. Iwona Cielniak - specjalista chorób zakaźnych

Iwona Cielniak

Specjalista chorób zakaźnych. Ukończyła I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od wielu lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie i Poradni Profilaktyczno - Leczniczej dla pacjentów żyjących z HIV. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i European AIDS Clinical Society. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy. Działalność naukowa związana z współzakażeniem HIV, HCV i HBV.

DYŻURY:
poniedziałek, godz. 16.20 – 19:20
wtorek, godz. 16.20 – 19:20

GRAFIK ONLINE

dr hab. Ewa B. Siwak - specjalista chorób zakaźnych

Ewa Siwak

Absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, specjalistka chorób zakaźnych, wewnętrznych i epidemiologii. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku, koncentrując się głównie na chorobach odkleszczowych i odzwierzęcych, następnie w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku. Prowadziła również konsultacje, diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami jelitowymi w Poradni Chorób Jelit. Swoje zainteresowanie chorobami przewodu pokarmowego pogłębiała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie. Obecnie od kilku lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej zajmującej się pacjentami żyjącymi z HIV oraz profilaktyką zakażeń krwiopochodnych. Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń retrowirusowych oraz zapaleń wątroby. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, rozdziałów podręczników, komunikatów zjazdowych konferencji polskich i zagranicznych. Jest aktywnym członkiem organizacji i towarzystw naukowych: PTEiLChZ, PTH, PTN AIDS – Zarząd Główny, EACS, IAS. Główne zainteresowania: zakażenia retrowirusowe, choroby wątroby, infekcyjne i zapalne choroby jelit, choroby odkleszczowe, profilaktyka chorób zakaźnych/ szczepienia dorosłych.

 

DYŻURY:
czwartek, godz. 16.20 – 19:20

GRAFIK ONLINE

lek. Mariusz Sapuła - rezydent chorób zakaźnych

Mariusz Sapuła

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie jako lekarz rezydent 5. roku specjalizacji z chorób zakaźnych oraz w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako młodszy asystent. Świadczy porady z zakresu chorób zakaźnych, w tym m.in. profilaktyka przedekspozycyjna HIV (PrEP), profilaktyka poekspozycyjna HIV (PEP), leczenie kiły, leczenie chorób odkleszczowych, szczepienia profilaktyczne dorosłych.

DYŻURY:
środa, godz. 16.00 – 19:00

GRAFIK ONLINE

lek. Dagny Krankowska - specjalista chorób zakaźnych

Dagny Krankowska

Specjalistka chorób zakaźnych. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym oraz uczy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwentka WUM. Odbyła liczne staże zagraniczne. Członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego, European AIDS Clinical Society oraz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pisze prace naukowe dotyczące osób żyjących z HIV. Zaangażowana społecznie.

DYŻURY:
środa, godz. 16.00 – 19:00
czwartek, godz. 16.00 – 19:00

GRAFIK ONLINE

--> WAŻNY KOMUNIKAT: Nie wykonujemy szczepień przeciwko GRYPIE <--

Specjalista chorób zakaźnych zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką wszelkiego rodzaju chorób wywołanych zakażeniem organizmu drobnoustrojami, takimi jak: wirusy, bakterie oraz grzyby lub chorób będących wynikiem działania toksyn wydzielanych przez te drobnoustroje. Lekarz chorób zakaźnych zajmuje się także chorobami wywoływanymi przez pasożyty. Lekarz tej specjalizacji posiada zarówno wiedzę internistyczną, z zakresu neurologii, dermatologii, wenerologii jak i z dziedziny wakcynologii.

Lekarz chorób zakaźnych zajmuje się również prowadzeniem profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP) oraz poekspozycyjnej (PEP), infekcjami przenoszonymi drogą płciową (m.in. KIŁA, RZEŻĄCZKA, CHLAMYDIOZA) oraz interpretacją badań serologicznych i molekularnych w chorobach zakaźnych. 

Do lekarza tej specjalizacji powinny się zgłosić osoby z podejrzeniem chorób takich jak:

 

 • borelioza
 • mononukleoza
 • choroby wątroby
 • wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZWA / HAV)
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZWB / HBV)
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZWC / HCV)
 • zakażenia retrowirusowe
 • infekcyjne i zapalne choroby jelit

Specjalista chorób zakaźnych przeprowadza również kwalifikacyjne badanie do szczepień ochronnych, które można wykonać w Poradni Specjalistycznej Chmielna Express.

Objawy chorób zakaźnych zależą przede wszystkim od umiejscowienia zakażenia. Dlatego też do lekarza chorób zakaźnych mogą przyjść pacjenci z objawami:

 • zapalenia opon mózgowych
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia układu moczowego
 • zakażeń przenoszonych drogą płciową
 • chorób skóry
 • zakażeń układu pokarmowego
 • zapaleń wątroby
 • zapalenia mięśnia sercowego lub wsierdzia
 • obniżenia odporności

Najczęstsze objawy świadczące o zakażeniu i aktywnej infekcji organizmu to

 • przewlekająca się gorączka
 • nocne poty
 • żółtaczka
 • biegunka
 • kaszel
 • zawroty głowy
 • osłabienie aż do zasłabnięcia z utratą przytomności włącznie
 • ból w klatce piersiowej
 • różnego rodzaju wykwity skórne, w tym w okolicy moczowo-płciowej

Podstawą diagnostyki dla lekarza chorób zakaźnych jest diagnostyka mikrobiologiczna. Obejmuje ona badania immunologiczne, serologiczne i molekularne. Lekarz chorób zakaźnych potrafi także ocenić zmiany w badaniach obrazowych (RTG, TK, MRI) w przebiegu zakażeń układu oddechowego, pokarmowego, moczowego i nerwowego.

 

 

CENNIK

   
 KONSULTACJA SPEC. CHORÓB ZAKAŹNYCH   230 ZŁ  
 KWALIFIKACJA DO SZCZEPIENIA  130 ZŁ  
     
 MONONUKLEOZA    30 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HIV (Combo Ag/Ab)    50 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HAV (p/ciała całk.)    85 ZŁ  
BADANIE W KIERUNKU HAV (p/ciała IgM)    93 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HBV (anty-HBs)    44 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HBV (HBs antygen)    44 ZŁ  
 BADANIE W KIERUNKU HCV    44 ZŁ