• +48 22 511 50 40
  • 7:30 - 19:30

Chmielna Express

Poradnia specjalistyczna

Badanie przeznaczone jest dla osób podróżujących do krajów, które wymagają okazania aktualnych wyników badań w kierunku SARS-CoV-2, jednoznacznie stwierdzających brak zakażenia.

Istnieje możliwość uzyskania wyniku w języku angielskim wraz z zaświadczeniem lekarskim.

Osoby zainteresowane wykonaniem badania uprzejmie prosimy o KONTAKT TELEFONICZNY - 22 511 50 40. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji odnośnie procedury wykonania badania, a także miejsca wykonania badania.

Największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia. Materiał do badania SARS CoV-2 pobierany jest w dróg oddechowych pacjenta.

Charakterystyka badania

Materiałem wyjściowym do badania jest wymaz z gardła lub nosogardzieli, z którego izolowany jest materiał genetyczny wirusa (RNA SARS-CoV-2).

Zgodnie w referencjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Państwowego Zakładu Higieny PZH w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab).

W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego konieczne jest powtórzenia badania z nowej próbki. Ze względów epidemiologicznych do czasu uzyskania wyniku powtórnego badania zaleca się postępowanie jak w przypadku wyniku pozytywnego.

CENNIK:
  • badanie SARS-CoV-2 met. RT PCR - 308 zł
  • Badanie SARS-CoV-2 met. RT PCR w jęz. ang. - 418 zł