• +48 22 511 50 40
  • 7:30 - 19:30

Badania laboratoryjne

poznaj szeroką ofertę wykonywanych przez nas badań

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

SZYBKO. PEWNIE. NIEZAWODNIE.
Nie znalazłeś pożądanego badania?
Zadzwoń i zapytaj: 22 511 50 40

Sprawdź czy masz już przeciwciała odpornościowe przeciwko wirusowi SARS-CoV-2! Koszt badania to 87 zł za pojedynczą klasę przeciwciał (IgM / IgG) lub 164 zł za obie klasy przeciwciał.

Charakterystyka badania

SARS-CoV-2 IgM / IgG jest testem immunochemicznym z użyciem mikrocząstek i znacznika chemiluminescencyjnego, służącym do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM oraz IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy i osoczu. Oferowane badanie nie ma na celu sprawdzenia czy Pacjent przechodzi obecnie Covid-19 - osoby będące w takiej sytuacji powinny wykonać test na Covid-19, metodą PCR!

Badanie wykonywane jest w naszym laboratorium przy ul. Chmielnej 4, dzięki czemu możemy maksymalnie skrócić czas oczekiwania na wynik!

Czułość diagnostyczna testu w klasie IgG (prawdopodobieństwo uzyskania wyniku dodatniego przez osobę chorą) wynosi 100 proc. po 14 dniach od pojawienia się symptomów choroby!

Oznacza to, że zbyt wczesne wykonanie badania może dać wynik fałszywie ujemny, ze względu na tzw. okno serologiczne czyli czas, w którym specyficzne przeciwciała nie są jeszcze wykrywalne.

Swoistość diagnostyczna badania (prawdopodobieństwo uzyskania wyniku ujemnego przez osobę zdrową) wynosi 99,6 proc. - oznacza to bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia wyniku fałszywie dodatniego!

Producentem badania jest amerykańska firma Abbott Laboratories – światowy lider w zakresie dostarczania produktów diagnostycznych. Odczynniki do wykonania badania produkowane są w Stanach Zjednoczonych.

DOKUMENTACJA BADANIA DO POBRANIA (PDF)

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

Test na obecność przeciwciał odpornościowych, skierowanych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wywołującemu zespół chorobowy Covid-19) przeznaczony jest dla OSÓB ZDROWYCH (tzn. niemających objawów choroby i niebędących w stanie kwarantanny), które chciałyby sprawdzić czy miały kontakt z wirusem SARS-CoV-2 w niedalekiej przeszłości.

Badanie jest szczególnie rekomendowane osobom, które:

  • chcą sprawdzić czy przeszły zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo lub skąpoobjawowo i czy mają już przeciwciała odpornościowe
  • przebyły niedawno infekcję górnych dróg oddechowych i nie były diagnozowane w kierunku koronawirusa (nie wykonywano u nich testu na Covid-19)
  • miały kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym zespół chorobowy Covid-19

Jak należy przygotować się do badania?

  • Materiałem do badania jest krew - warto nawodnić organizm przed jej pobraniem.
  • Osoba badana NIE MUSI być na czczo!
  • Na badanie należy przyjść we własnej maseczce i pozostać w niej przez cały czas pobytu w Poradni.
  • Nie można mieć objawów wskazujących na czynną infekcję!
  • Osoby podejrzewające u siebie zakażenie SARS-CoV-2 powinny zgłosić się do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i wykonać test na Covid-19

Kiedy można wykonać badanie?

Badanie na obecność przeciwciał odpornościowych przeciw SARS-Cov-2 można wykonać od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 7:30 - 19:15 oraz w piątki, w godzinach: 7:30 - 16:15

Po jakim czasie uzyskuje się WYNIK?

Wynik będzie dostępny już następnego dnia, po godzinie 16:00. Można go będzie sprawdzić na portalu pacjenta, wchodząc na stronę WYNIKI ONLINE

Czym są przeciwciała odpornościowe (antyciała)?

Przeciwciała IgM / IgG są częścią układu odpornościowego człowieka. Głównym ich zadaniem jest neutralizowanie drobnoustrojów, m.in. wirusów. Odgrywają kluczową rolę w obronie organizmu przed bakteriami i wirusami. Powstają na skutek kontaktu organizmu z zagrażającym mu drobnoustrojem, tym samym ich obecność we krwi potwierdza przebyte zakażenie lub przyjęcie odpowiedniej szczepionki.

Obecność przeciwciał może również świadczyć o uzyskanej odporności biernej (szczepieniu) na danego wirusa - ma to np. miejsce w przypadku HBV, odpowiedzialnego za wirusowe zapalenie wątroby typu B.

 

 

Wynik ujemny w obu klasach (IgM oraz IgG) oznacza brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Nie świadczy on jednak o braku zakażenia w chwili badania i nie daje podstaw do jego wykluczenia.

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM, niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, może świadczyć o wczesnej fazie infekcji. W takim przypadku sugerowane jest wykonanie badania weryfikacyjnego materiału z wymazu z dróg oddechowych metodą real time RT-PCR w celu wykluczenia aktywnej choroby COVID-19.

Izolowany wynik dodatni przeciwciał w klasie IgG (bez obecności przeciwciał w klasie IgM) sugeruje, że infekcja wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła dawno. Obecność przeciwciał w klasie IgG w takim przypadku może świadczyć o nabyciu odporności na ponowną infekcję.