• +48 22 511 50 40
  • 7:30 - 19:30

Punkt
Konsultacyjno-Diagnostyczny

bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV

Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny koordynowany przez Społeczny Komitet ds. AIDS

Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa.

Nazwa zadania: Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym Warszawa Centrum.

Cel: zapewnienie bezpłatnego i anonimowego poradnictwa oraz testowania w kierunku zakażenia HIV.

Dla kogo: dla ogółu społeczeństwa; osób wszystkich płci i orientacji seksualnych, podejmujących aktywność seksualną oraz osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań. 

Efekt: zwiększenie dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV oraz zwiększenie wykrywalności zakażenia HIV na terenie województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie na lata 2022 - 2024: Krajowe Centrum ds. AIDS: na rok 2022: 323.825 PLN; na rok 2023: 255 000 PLN; na rok 2024: 255 000 PLN. Całkowita kwota dofinansowania: 926.609 PLN

Godziny pracy PKD:
Poniedziałek: 9:30 – 19:30
Wtorek: 9:30 - 19:30
Środa: 9:30 - 19:30
Czwartek: 9:30 - 19:30
Piątek: 9:30 - 19:30

W przypadku zlecenia przez doradcę szybkiego testu przesiewowego wynik można odebrać nawet po 20 minutach!
UWAGA: Ostatni klient (na zlecenie testu) przyjmowany jest 30 minut przed końcem pracy Punktu. Gabinet zabiegowy pracuje do godziny 19:15
Punkt oferuje bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV oraz HCV, połączone z poradnictwem okołotestowym, świadczonym przez certyfikowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradców.

Aby wykonać test w kierunku HIV nie trzeba mieć skierowania od lekarza, ubezpieczenia czy dowodu osobistego. Nie trzeba być też na czczo. Klient Punktu Testowania pozostaje przez cały czas anonimowy i ma gwarancję poufności. Wynik badania odbiera się wyłącznie osobiście. Nie udziela się informacji o wynikach telefonicznie czy korespondencyjnie. Wynik testu wydaje doradca, a jego odbiór jest okazją do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, upewnienia się co do jego znaczenia. Wynik wydawany jest na podstawie numeru badania i hasła, ustalonego wcześniej przez klienta.

Operatorem Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego jest Społeczny Komitet ds. AIDS

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS:
22 692 82 26* lub 801 888 448*
* płatne za 1. min. połączenia
* od poniedziałku do piątku i każda 3 sobota miesiąca w godz. 09.00-21.00
Operatorem Telefonu Zaufania HIV/ AIDS jest Krajowe Centrum ds. AIDS